Regulamin

Regulamin Apartamentu Dream Apart

Witamy Państwa bardzo serdecznie i życzymy miłego pobytu. Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym apartamencie.

1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba pobytu w apartamencie  zaczyna się od godziny 14.00 a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.

2. Termin wpłaty zadatku wynosi maksymalnie 3 dni po dokonaniu rezerwacji, po tym terminie rezerwacja jest anulowana. W przypadku rezygnacji z pobytu , wpłacony zadatek nie jest zwracany.

3.  Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, w celu potwierdzenia tożsamości należy okazać dokument z fotografią. Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pobrać opłatę klimatyczną wg stawek wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Szklarska Poręba. Należność za pobyt należy uregulować co najmniej w przeddzień przyjazdu, wpłacając na konto bankowe należność za cały pobyt pomniejszoną o zadatek. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.

4.  W momencie przekazania państwu apartamentu, stajecie się jego gospodarzami. Prosimy o zachowanie porządku i czystości. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu. Na życzenie apartament może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tę usługę z właścicielem.
Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwu gości, lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.

5.  Ze względu na komfort Państwa oraz naszych przyszłych Gości, w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia.

6.  Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe bez wcześniejszego uzgodnienie tego z właścicielem.

7.  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiącą wyposażenia apartamentu i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników.
Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

8. Przy każdorazowym opuszczaniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia należących do apartamentu rzeczy np .ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd. Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

9.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
Właściciel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu obiektu, bądź pozostałych gości , pracowników lub innych osób przebywających na terenie obiektu lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości.

10.  Właściciel ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.
Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać właścicielowi apartamentu.